سیستم تیکتینگ

ban03

زمینه های فعالیت شرکت

 • طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و راه اندازی سرورهای اختصاصی
 • مشاوره و پیاده سازی راهکارهای امنیت شبکه
 • تست و آنالیز شبکه موجود و پیشنهاد راه کارهای بهینه سازی
 • قراردادهای پشتیبانی مدیریت شبکه
 • مشاوره، طراحی و نظارت بر شبکههای کامپیوتری
 • طراحی و پیادهسازی شبکه های پیشرفته MAN, CAN,LAN و WAN مبتنی بر فناوری روز جهت سازمان های بزرگ
 • کمي نصب و راه اندازی ارتباطات شبکه های بی سیم (WIRELESS)
 • طراحی و اجرای اتاق سرور وDATACENTER
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های فیبر نوری (Fiber Optic)
 • زمان بندی پروژههای (Passive)
 • ارائه محصولات براساس استانداردهای روز دنیا
 • ارتباطات بین شبکه هایی و ارتباط کامپیوترهای راه دور
 • نصب و پیکره بندی انواع تجهیزات اکتیو شبکه
 • نصب و پیکره بندی دیواره آتش شبکه (Network Firewall)
 • نصب و پیکره بندی دیواره آتش شخصی (Personal Firewall)
 • نصب و پیکره بندی شبکه خصوصی مجازی (VPN)
 • پویشگر ویروس ها، فیلترکننده محتوا (Virus Scanner & Content Filtering)
 • مدیریت امنیت دیواره آتش  (Firewall Security Management)
 • نصب و پیکرہ بندی دکل های مخابراتی
 • نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق
 • طراحی و پیاده سازی برق های فشار قوی و برق ساختمان
 • تهران، جردن  بلوارآرش غربی  پلاک 1 واحد 21
 • 021-26290165
 • 021-22054869
 • info@batisnet.com